Inspektion Händelöbron

Sting har fått i uppdrag att inspektera mekanik och elsystem på den öppningsbara Händelöbron i Norrköping åt Norrköpings kommun.