Södertälje sluss

Södertälje sluss ligger i farleden Södertälje kanal som går mellan Saltsjön och Mälaren och som är en sprängd och schaktad farled med ett vattendjup av 7,6-8,4 m. Slussen ligger mellan Lotsudden och friluftsområdet Kusens backe. Slusskammaren är 135 m lång och 19,6 m bred med vattendjupet 8 m över slusströsklarna, den största slussen i Norden.

Karta https://goo.gl/maps/P1qPk

Arbeten utförda av Sting
2011 – Fiber och kameror, mm

Slusstrappan i Trollhättan

Slusstrappan är en av tre vilka är belägna i Gamle Dal och de inhyser slussleder från år 1800, år 1844 och år 1916. Slussen som används idag invigdes 1916 och har moderniserats under hand. Maxmåtten är längden 88 m, bredden 13,2 m och djupet 5,4 m. Nivåskillnaden i den s.k. Bergkanalen är 32 m vilket övervinns av slusstrappans fyra slussar, sluss två till fem från Vänern i Göta älv. Området är kulturminnesmärkt.

Karta https://goo.gl/maps/3N9lx

Arbeten utförda av Sting
2008 – Utbyte av Sjöfartsverkets vridluckor till nya rostfria med hydraulisk drift samt absolutgivare
2015 – Deltagit i oförstörande provning av infästning samtliga slussportar i Trollhätte kanal

Ströms sluss, Lilla Edet

Sluss nr 6 från Vänern i Göta älv, ingår i Trollhätte kanal. Färdigställd år 1916 med maxmåtten längd 88 m, bredd 13,2 m, djup 5,4m. Lyfthöjden är 6 m (lyfter ifrån havets nivå).

Lilla Edets sluss var Sveriges första sluss som stod färdig år 1607. Slussen förstördes flera gången under krigen med danskarna men byggdes upp igen och finns kvar än i dag. År 1832 färdigställdes Nils Ericsons Ströms kanal på andra sidan älven vilken hade en sluss av samma mått som Göta Kanals slussar då den gamla var för liten. Denna är nu mera begravd och istället används kanalen som stod klar 1916.

Karta https://goo.gl/maps/V0DfQ

Arbete utfört av Sting
2011 – Byte av övre slussport
2014 – Framtagning av injekteringsplattform
2015 – Stålkontroll av reparationer ledverket
2015 – Deltagit i oförstörande provning av infästning samtliga slussportar i Trollhätte kanal

Brinkebergskulle sluss

Brinkebergskulle sluss är den första slussen i Göta älv sett från Vänern. Byggd 1916 med maxmåtten längd 88 m, bredd 13,2 m, djup 5,4 m. Lyfthöjden är 6 m och här är Vänerns nivå över havet 43,8 m. Slussen förbinder Karls grav, som är en grävd förlängning av viken Vassbotten i Vänern, med Göta älv.

Brinkebergskulle sluss, vilken ligger bredvid den nuvarande, färdigställdes år 1752 och konstruerades av Christopher Polhem.

Karta https://goo.gl/maps/TXyGt

Arbete utfört av Sting
2013 – Utbyte av varmvattenpannor sluss 1
2014 – Tagit fram handlingar för inspektionslandgångar/-plattformar
2015 – Deltagit i oförstörande provning av infästning samtliga slussportar i Trollhätte kanal